من نرگس هاشمی، عاشق زیبایی، تنوع و شگفتی در جهان خلقت هستم.

در رویاهای کودکیهایم به پزشکی، و نقش آن درتکامل زیبایی های آفرینش علاقه مند شدم.

سال ها گذشت و در همه این سالها در رویای زیبایم زندگی کردم.

سال گذشته تصمیم گرفتم “گروه پزشکی من” یا همان مد می کلاب به واقعیت برسد.

مسیر سخت و پر چالش شروع شد و هر روز سخت و سخت تر شد.

ولی عاشق بودم، عاشق هر آنچه به حرکت نو در زیباتر شدن خودآگاه هموطنانم نامیده می شد.

دنیای امروز، دنیای زیباتر شدن خودآگاه است که پزشکی زیبایی را به سمت و سوی جذاب تر

شدن و نه آشکار شدن سوق داده است.

پس مد می کلاب شروع به کار کرد با پزشکان همراه و همدل با ایده ما.

امیدوارم به زودی شاهد نشر ایده (جذاب تر شدن و نه آشکار شدن) در سرزمین مادریمان، ایران

عزیز باشیم.